Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best  u de beste zorg in de zwangerschap te geven. Mocht u gedurende uw zwangerschap op enig moment in het zorgtraject bij de  verloskundige, gynaecoloog, echoscopist of versiekundige, niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg, adviseren wij u allereerst dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden.

Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) of klachtencommissie van het OLVG

www.knov.nl

KNOV
t.a.v de Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht

030-2823100

info@knov.nl

OLVG
t.a.v de Klachtencommissie
www.olvg.nl