Wie zijn wij?

Het Verloskunde Centrum Oost (VCO) is een samenwerkingsverband tussen de zes verloskundigenpraktijken in Amsterdam oost en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG).

Er vinden verschillende activiteiten op het gebied van de verloskunde plaats binnen het VCO.  In het Echopunt worden echo's gemaakt op verwijzing van uw verloskundige of gynaecoloog. Mocht uw kindje in stuit liggen dan kunt u verwezen worden naar het Versiepunt. Informatie omtrent voeding, leefstijl, bevalling en borstvoeding vindt u onder Voorlichtingspunt. Veelal lukt het zwanger worden vlot en spontaan, mocht u hier omtrent vragen hebben dan verwijzen wij u naar het item Kinderwenspunt.