Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best u de beste zorg in de zwangerschap te geven. Mocht u gedurende uw zwangerschap op enig moment in het zorgtraject bij de  verloskundige, gynaecoloog, echoscopist of versiekundige, niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg, adviseren wij u allereerst dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen via een gesprek met de betreffende zorgverlener dan kunt u terecht op de website van Klacht & Company voor verdere ondersteuning en bemiddeling. Klacht & Company bemiddeld tussen cliënten en zorgverleners die aangesloten zijn bij de Beroepsvereniging voor Echoscopisten Nederland (BEN).