Pretecho

Tijdens de zwangerschap krijg je een aantal echo’s op indicatie. De termijnbepaling vindt veelal plaats tussen 10-11 weken zwangerschapsduur. Rond de 20 weken van je zwangerschap zal het Structureel Echoscopisch Onderzoek plaatsvinden.

Als je tijdens je zwangerschap naar je kindje wilt kijken zonder indicatie, dan spreken we van een pretecho.

Een pretecho is op eigen verzoek en wordt niet vergoed door de Zorgverzekeraar. Een pretecho is geen medisch diagnostisch onderzoek, er wordt niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Het Echopunt of de uitvoerend echoscopist kan niet aangesproken worden op achteraf gebleken afwijkingen.

Uitspraken die gedaan zijn tijdens of na de echo mogen op geen enkele wijze worden uitgelegd als medische beoordeling. De medische verantwoordelijkheid voor de zwangerschap blijft bij de behandelend verloskundige/ arts liggen.

Bij het Echopunt bieden wij de volgende pretecho’s aan:

2D geslachtsbepaling                             

2D gedurende de hele zwangerschap