Wie verricht de echo?

In het VCO worden de echo’s verricht door verloskundigen die speciaal zijn opgeleid tot echoscopist. Het is mogelijk dat er een verloskundige of arts in opleiding bij het onderzoek aanwezig is. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan de echoscopist.

Soms kan het onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. In dat geval zal er contact opgenomen worden met uw verloskundige. Er vindt dan een doorverwijzing plaats. Binnen 1 week wordt u gezien door een specialist in het AMC of het OLVG. Met de huidige echo apparatuur is het kind goed in beeld te brengen. Het is echter niet zo dat met behulp van de echo gezien kan worden of het kind geheel gezond is.

Team echoscopisten

Boven, van links naar rechts: Nicolette Feiertag, Nicoline v/d Velden, Hester Dolleman
Onder, van links naar rechts: Elly Stekelbos, Desiree Lesscher, Ineke Roon