NIPT

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed van de zwangere vrouw wordt afgenomen en onderzocht. Het laboratorium onderzoekt het DNA in het bloed op chromosoomafwijkingen en kan zo bepalen of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. In het bloed van de zwangere zit DNA dat afkomstig is van de placenta (moederkoek) en DNA dat afkomstig is van de moeder. Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind.
Heeft u een medische indicatie , bijvoorbeeld eerder kind  met chromosoomafwijkingen, dan krijgt u een gesprek  in een Centrum voor Prenatale diagnostiek.
U kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

Wetenschappelijke studie

Vanaf 01 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland kiezen voor de NIPT maar dat kan alleen als u meedoet aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT-2).
Waarom een studie? In het buitenland is al meer ervaring met de NIPT. Daar is gebleken dat de NIPT een zeer betrouwbare test is. De minister wil nu laten onderzoeken of de test ook in Nederland goed werkt.
En wat vrouwen vinden van de NIPT. Als u kiest voor de NIPT geeft u toestemming dat onderzoekers uw gegevens mogen gebruiken. Hiervoor tekent u een toestemmingsformulier.

Op www.meerovernipt.nl leest u meer over de wetenschappelijke studie en wat er gebeurt met uw gegevens.

Nevenbevindingen bij de NIPT

Het laboratorium kan ook andere chromosoomafwijkingen dan down-, edwards- en patausyndroom vinden bij het kind, in de placenta (moederkoek) en zeer zeldzaam bij de zwangere zelf. Dat zijn dan nevenbevindingen. U beslist zelf of u nevenbevindingen wilt weten. Er zijn verschillende soorten nevenbevindingen:
van heel ernstig tot minder ernstig. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig, meestal een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Van alle 1000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is.

Betaling

Vanaf 01 april 2017 kunt u op de website www.niptbetalen.nl informatie vinden over de betaling van de NIPT.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NIPT en nevenbevindingen.

Wanneer een zwangere niet in aanmerking komt voor de NIPT (Trident-2)

Wanneer een zwangere vanwege de exclusie criteria (niet in bezit van BSN, geen Nederlandse Zorgverzekering, jonger dan 18 jaar) niet in aanmerking komt voor de NIPT (Trident-2), biedt het Echopunt de mogelijkheid de NIPT (VERISEQ V2-test) via België uit te laten voeren. De zwangere kan via het Echopunt bloed laten afnemen dat wordt opgestuurd naar een laboratorium in België. Voor meer informatie over de test /prijzen kunt u kijken op de website Downsyndromenipt. Voor het maken van een afspraak voor bloedafname kunt u contact opnemen met het Echopunt.