De combinatietest

De combinatietest bestaat uit een eerste trimester bloedtest en uit een NT-meting (ook wel nekplooimeting
genoemd). Met deze test kan worden nagegaan wat de kans is dat het kind Down syndroom heeft. De test
is een kansberekening en geeft geen zekerheid of het kind de aandoening wel of niet heeft.
Een verhoogde kans kan een reden zijn voor verder onderzoek waarmee wel met zekerheid vastgesteld kan
worden of er sprake is van het Down syndroom bij het ongeboren kind.

De combinatietest wordt sinds november 2018 uitsluitend uitgevoerd door het AMC.  Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM:  Informatie over down-, edwards- en patausysndroom  Voor het maken van een afspraak voor de combinatietest dient u contact op te nemen met uw verloskundige.