De 20 weken echo

Tot 1 januari 2006 kwamen alleen zwangere vrouwen met een bepaalde medische indicatie (bijvoorbeeld door medicijngebruik of bestaande erfelijke afwijkingen in de familie) in aanmerking voor een 20 weken echo. Sinds 1 januari 2006 heeft elke zwangere vrouw de mogelijkheid een 20 weken echo te laten verrichten. Het is een vrijwillige keuze om dit onderzoek wel of niet te laten verrichten.

Wat is een 20 weken echo?

Bij een zwangerschapsduur van 19 - 22 weken is het mogelijk om met behulp van echoscopie de organen van het kind te beoordelen en eventuele afwijkingen op te sporen. Er wordt gekeken naar de hersenen, schedel, aangezicht, wervelkolom, hart, maag, darmen, nieren, blaas en ledematen van het kind. Daarnaast wordt de hoeveelheid vruchtwater, de positie van de placenta (moederkoek) en de grootte van het kind beoordeeld. De 20 weken echo wordt verricht door middel van een uitwendige echo (via de buikwand) en wordt gemaakt door verloskundigen die speciaal zijn opgeleid tot echoscopist. Indien er sprake is van een bepaalde erfelijke afwijking in uw familie, dan zal de 20 weken echo op medische indicatie plaatsvinden in het ziekenhuis (OLVG).

Veelal kan bij de 20 weken screeningsecho het geslacht bepaald worden. Dit is niet het doel van het onderzoek, maar wanneer u dit wenst kunt u dit met de echoscopiste bespreken. Een DVD of video opname maken is niet mogelijk, wel krijgt u een leuke foto mee.

Vervolgonderzoek

Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist u hierover informeren. In dat geval zal er contact opgenomen worden met uw verloskundige. Er vindt dan vervolgonderzoek plaats in het OLVG of het AMC. In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Voor de kinderen die wel een aandoening hebben kan het vervolgonderzoek van groot belang zijn. Het is belangrijk dat aanstaande ouders op de hoogte zijn van wat de gevolgen van het onderzoek kunnen zijn. De meeste ouders kiezen voor een 20 weken echo ter geruststelling. Meestal is dit ook het geval, er worden geen afwijkingen gezien. Indien er toch een afwijking wordt gevonden kunt u voor de moeilijke keuze komen te staan: de zwangerschap wel of niet voortzetten. Het kan de aanstaande ouders ook de kans geven zich voor te bereiden op de komst van een kind met een aandoening en kan er voor de juiste opvang bij de geboorte worden gezorgd.

Zie voor meer informatie "Links".