De 13 weken echo

Vanaf 01 september 2021 wordt de 13 weken echo aangeboden, in het kader van de landelijke  wetenschappelijke IMITAS studie.  Rond de 13e week van de zwangerschap kan de zwangere ervoor kiezen om het ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele afwijkingen (1e trimester SEO).  De 13 weken echo kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.  Alle informatie over de 13 weken kunt u vinden op PNS.  Heeft u na het gesprek met de verloskundige besloten dat u de 13 weken echo wilt en heeft u de termijnecho gehad? U kunt dan zelf een afspraak maken met het Echopunt. De 13 weken echo wordt alleen uitgevoerd door speciaal opgeleide echoscopisten. 

Soms kan de echoscopist niet alles goed zien, bijvoorbeeld bij een litteken in de buikwand, als een vrouw wat zwaarder is of als het kindje verkeerd ligt . Dit komt vaker voor bij de 13 weken dan bij de 20 weken echo. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen die u direct krijgt. Als u geen vaginale echo wilt, kunt u deze weigeren. 

Mag ik iemand meenemen naar dit onderzoek?

De 13 weken echo is een uitgebreid medisch onderzoek waarbij de zorgverlener zich goed moet kunnen concentreren. Wij hanteren om die reden de regel: cliënt + maximaal 1 volwassene meenemen naar het onderzoek. Uit ervaring weten wij dat kinderen het als vervelend ervaren wanneer het licht uitgaat in de spreekkamer en er lange tijd stil gezeten moet worden, om die reden dus ook geen kinderen meenemen naar dit onderzoek. Wij begrijpen dat het fijn is om ook familie/ vrienden mee te laten kijken tijdens een echo en daarom bieden wij de mogelijkheid tot het afspreken van een 2D of 3/4D pretecho. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze site op de pagina Pretecho.

Vervolgonderzoek

Indien er bij het echoscopisch onderzoek een afwijking wordt gezien of als hierover twijfel bestaat, dan zal de echoscopist u hierover informeren. In dat geval zal er contact opgenomen worden met uw verloskundige. Er vindt dan vervolgonderzoek plaats in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, dat is een afdeling in een academisch ziekenhuis. Alle informatie over vervolgonderzoek vindt u hier.

Animatie video 13 weken echo in Russisch & Oekraïens Klik hier