Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best u de beste zorg in de zwangerschap te geven. Mocht u gedurende uw zwangerschap op enig moment in het zorgtraject bij de verloskundige, gynaecoloog, echoscopist of versiekundige, niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg, adviseren wij u allereerst contact op te nemen met de betreffende praktijk.  Klik hier voor contactgegevens Echopunt.  Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Heeft het gesprek voor u onvoldoende resultaat opgeleverd dan zijn er andere mogelijkheden. Hierover kunt u alles lezen in de Klachtenfolder voor cliënten van de BEN.

Wilt u informatie over mogelijkheden om uw klacht aan de orde te stellen? Wilt u een advies daarover of heeft u hulp nodig bij het formuleren of bespreken van uw klacht? Wilt u bemiddeling om tot een oplossing te komen? U kunt een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris die via de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) beschikbaar is. Deze klachtenfunctionaris is werkzaam vanuit Klacht&Company.

Het eerste contact legt u bij voorkeur door een ingevuld klachtenformulier op te sturen. Klik hier om het klachtenformulier via de website in te vullen. 

Is het niet gelukt om de klacht onderling op te lossen? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde (SGV). Deze onafhankelijke instantie is officieel erkend door het Ministerie van VWS en voldoen hiermee aan alle wettelijke eisen.