Klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best  u de beste zorg in de zwangerschap te geven. Mocht u gedurende uw zwangerschap op enig moment in het zorgtraject bij de  verloskundige, gynaecoloog, echoscopist of versiekundige, niet tevreden zijn over de door ons geleverde zorg, adviseren wij u allereerst dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden.

Als een gesprek niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

Stuur hiervoor een mail naar klachten@echoscopisten.nl

Klik op de link www.echoscopisten.nl voor de PDF versie van het Reglement van de Klachtencommissie van de BEN.