Wanneer komt u bij ons?

In het VCO Echopunt worden alleen echo’s gemaakt op verwijzing van uw verloskundige of gynaecoloog. U kunt verwezen worden op grond van de volgende indicaties:

  • het vaststellen van een al dan niet vitale zwangerschap
  • het bepalen van de zwangerschapsduur
  • het opsporen van een meerlingzwangerschap
  • het bepalen van de ligging van het kind
  • het bepalen van de locatie van de placenta
  • het bepalen van de hoeveelheid vruchtwater.

Tevens kunt u bij ons terecht voor de combinatie-test en de 20 weken-echo. Voor uitleg over deze onderzoeken verwijzen wij u naar de items "De combinatietest" en "De twintig weken echo". Hier vindt u tevens de folders betreffende deze prenatale testen, ook in andere talen.