Coronavirus/Covid-19

Voor actuele informatie over het Coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM

Heeft u een afspraak bij het Echopunt? Lees onderstaande voorafgaand aan de echo afspraak goed door.

Vanuit het RIVM  /beroepsgroep BEN zijn een aantal regels opgesteld om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Er geldt op dit moment een dringend advies om 10 dagen in thuis quarantaine te gaan wanneer u aankomt in Nederland na verblijf in een land met code oranje, ook als u geen klachten heeft die lijken op Corona of als uit een test blijkt dat u geen Corona heeft. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid.  Indien u een afspraak heeft bij het Echopunt binnen deze 10 dagen neem dan telefonisch contact met ons op. 

U ontvangt van ons een afspraakherinnering met een bijgesloten gezondheidscheck. Hierop staan 5 vragen.  Indien u een van de vragen beantwoordt met JA, neem dan direct contact op met het Echopunt om uw afspraak te verzetten. Tevens kunt u zich laten testen op het Covid-19 virus, check hiervoor de website van het RIVM . 

  • Het is toegestaan 1 volwassene mee te nemen naar het echo onderzoek (geen kinderen).  Wel geldt vanuit het RIVM nog altijd het advies om indien mogelijk alleen te komen.  Mocht u besluiten alleen naar het onderzoek te komen  kan er in overleg met de echoscopist tegen het einde van het onderzoek kortdurend contact gemaakt worden met uw partner via Skype/Facetime etc. zodat er toch even "samen" naar het kindje gekeken kan worden.  Wij willen u er op wijzen dat "beeldbellen" in de context van privacy geen veilig communicatiemiddel is, het gebruik ervan is uw eigen verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat uw telefoon opgeladen is en er voldoende geheugen vrij is op uw telefoon mocht u een stukje film willen opnemen. Audio- en beeldopnamen tijdens het onderzoek zijn niet toegestaan want dit zorgt voor teveel afleiding bij de echoscopist.
  • Bij (milde) verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, loopneus, etc.) dient u de afspraak telefonisch te annuleren.  Wanneer u 24-uur klachtenvrij bent kunt u een nieuwe afspraak met ons maken.  Bij verkoudheidsklachten van de eventuele partner geldt: cliënt komt alleen naar het spreekuur, partner blijft thuis.  Onze zorgverlener behoudt het recht het echo onderzoek te staken wanneer cliënt /partner COVID-19 symptomen vertoont.  
  • Mondkapje dragen bij het betreden van het pand en gedurende het gehele onderzoek (dit geldt ook voor eventuele partner). 
  • Graag precies op de afgesproken tijd naar het centrum komen, dit om te voorkomen dat teveel mensen gelijktijdig in de wachtkamer aanwezig zijn. 
  • Bij binnenkomst dient u (en evt. partner/begeleider) de handen te wassen. Mogelijkheid tot handen wassen wordt aangegeven in de wachtruimte.  Na het handen wassen gelieve niet meer aan uw telefoon, gezicht o.i.d.  zitten. 
  • Er zal de komende perode geen thee/water in de wachtkamer staan om de verspreiding via bekers/glazen te voorkomen. 
  • Dringend advies: gebruik uitsluitend het toilet naast de lift / trap van het Echopunt. Het toilet op de 2e verdieping bij de huisartsen is uitsluitend voor patiënten van de huisarts.  
  • Houd 1,5 mtr afstand.

Wij vragen uw begrip en danken u voor uw medewerking.