Coronavirus/Covid-19

De laatste Covid-19 maatregelen vervallen.  Nu gelden de algemene infectectiepreventiemaatregelen: 

  • Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit en ziek voelt bij een luchtweginfectie;
  • Draag een mondneusmasker bij contact met kwetsbare doelgroepen;
  • Houd je aan de algemene hygiëneadviezen voor handhygiëne en hoesten/niezen.
  • Meer informatie is te vinden op PNS